Isnin, 5 November 2012

Objektif Kajian

  1. Mengetengahkan komuniti pertukangan tangan Perak Brunei
  2. Menunjukkan kepentingan komuniti pertukangan tangan perak Brunei di dalam masyarakat Brunei masakini.
Sebagaimana yang diketahui umum, komuniti pertukangan tangan perak Brunei semakin mengecil dan kian pupus dekad 1960-1970-an. Ketiadaan generasi penerus dan pelapis pertukangan tangan perak Brunei berikutan peralihan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dari industri dan perusahaan tempatan kepada perekonomian kapitalis serta peralihan penduduk kampong Ayer ke darat juga menambah faktor membawa kepada merosotnya komuniti pertukangan tangan perak Brunei . Maka timbullah kesedaran untuk kelangsungan pertukangan tangan perak Brunei terus wujud selari dengan perkembangan negara demi menjaga warisan khazanah datu nini Orang Brunei yang seharusnya menjadi kebanggaan ramai. Melalui penghidupan kembali tradisi pertukangan tangan perak Brunei ini, generasi akan dating dapat menyelami sedikit-sebanyak cara hidup orang Brunei dahulu kala. SElain itu bagi memelihara estetika nilai ekspresif dan simbolik yang dapat diamati melalui produk yang dihasilkan, berbeza dengan produk massa yang hanya menitikberatkan nilai kemodenannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan